Coribantes no Luar
Festival Solidario Abriendo Caminos
En San Vicente de Penso
Catedral 2012
Despedida de Pontevedra
Rumba de Vergara
A Pequena Meiga
A Viuva Alegre
Aires de Pontevedra
Freixido